Osobní údaje - zpracování

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Informace o správci osobních údajů:

Lenka Raunerová, IČ: 02147262, Budilovo náměstí 105, Plzeň – Litice, 32100

 

Informace o zpracovateli osobních údajů:

Zpracovatel není pověřen, správce zpracovává osobní údaje samostatně

 

Účely zpracování:

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

Mimoškolní výchova a vzdělání

 

Rozsah a doba zpracování osobních údajů:

Od subjektů údajů se zpracovává: jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailová adresa

maximálně po dobu 12 měsíců od prvního poskytnutí údajů

 

Kategorie subjektů údajů:

Zákazníci – klienti správce údajů, pouze se souhlasem subjektů údajů

 

Zdroje osobních údajů:

Přímo od subjektů údajů, pouze se souhlasem subjektů údajů

 

Adresa místa zpracování osobních údajů:

Budilovo náměstí 105, Plzeň – Litice, 32100, Česká republika

 

Příjemce, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, předpokládané předání osobních údajů do jiných států:

Nebudou jiní příjemci a nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států

 

Zabezpečení osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně správcem údajů, není použito automatizované zpracování, údaje nejsou ukládány na jakékoliv datové médium. Údaje v písemné formě jsou uloženy v uzamykatelné osobní bezpečnostní schránce (trezor).

 

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje):

Nejsou zpracovávány

 

Kontakt

Paličkování Lenka Budilovo nám. 105
Plzeň-Litice
603 525 249 lenka.raunerova@seznam.cz